Pokyny pro návštěvníky

Příjezd do areálu

V obci Tři dvory bude umístěno dostatek navigačních cedulí.

 

Parkování

 • Parkování je možné na rozlehlém parkovišti před areálem.
 • Dbejte pokynů pořadatelů.
 • Neparkujte u označených vjezdů do areálu (přístupové cesty pro kapely a organizátory).

 

První kroky v areálu

 • Do areálu nevnášejte žádné alkoholické nápoje. Máme jich dost.
 • U vstupu budete označeni náramkem. Ten musíte mít po celou dobu festivalu. V případě ztráty nebo zničení náramku vyhledejte jednoho z organizátorů. Může vám být zkontrolováno zavazadlo.
 • U vstupu si můžete vyzvednout brožuru s veškerými informacemi o festivalu (mapa areálu, program,…).
 • Hned u vstupu si můžete zakoupit žetony, které jsou určeny k placení. V areálu není možné platit jiným způsobem, než pomocí žetonů. Již zakoupené žetony se zpětně nevykupují!

 

Stanování

 • Stanování je povoleno jen na vyhrazených místech.
 • Stanování v areálu je zakázáno (nebojte, usnutí na lavičce nepovažujeme za stanování… :)).
 • Výňatek z provozního řádu
 • Dodržujte bezpečnost při pohybu v areálu festivalu. Za poranění a úrazy, které si účastník způsobí vlastní neopatrností a nedodržením pokynů pořadatelů, nenese organizátor akce odpovědnost.
 • Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.
 • Stanování je povoleno výhradně ve vyhrazeném a označeném prostoru. Pořadatelé neručí za odložené věci v kempu.

 

Odpadky odkládejte výhradně do odpadkových košů. Odkládání odpadků mimo tyto nádoby je hrubým porušením řádu.

K vykonávání hygienických potřeb využívejte výlučně k tomuto určených zařízení.

Parkování v areálu je možné pouze na vyhrazeném místě. Jinde, prosíme, neparkujte.

Fotografování je možné výlučně mobilními telefony a kapesními kompaktními fotoaparáty. Je zakázáno vnášet do areálu magnetofony, videokamery či jiné přistroje pro záznam obrazu nebo zvuku. Pořizování záznamů zvukových, filmových nebo videozáznamů je přísně zakázáno, a to i pro soukromou potřebu.

Je striktně zakázáno vnášet zbraně, pyrotechniku, omamné a toxické látky nebo jiné nebezpečné předměty. Návštěvník, u kterého budou takové předměty nalezeny, bude vykázán z areálu bez náhrady vstupného.

Do areálu je zakázáno vnášet vlastní alkoholické nápoje.

V areálu je přítomen zdravotník a ochranka. Obracejte se na ně v případě nouze, nebo na kteréhokoliv pořadatele. Ti jsou oblečeni v oranžových tričkách s logem festivalu.

Při pohybu v areálu, především v části, kde se stanuje, buďte pozorní. Jakékoliv podezřelé chování osob se zde pohybujících, prosíme, hlaste pořadatelům nebo bezpečnostní službě.

Zpět do obchodu